Ota yhteyttä    

Koulutukset » PTCA® Mental Trainer

PTCA® Mental Trainer-koulutus on prosessi, jossa opit fokusoimaan päämäärän, keskittymään oleelliseen ja saavuttamaan tavoitteen. Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa koulutuksen aikana jotain itselleen uutta ja merkityksellistä. Koulutuksen jälkeen PTCA® Mental Trainerina, voit hyödyntää oppimaasi mm. valmennus- ja esimiestyössä. 

Jonkin itselleen tärkeän asian saavuttaminen edellyttää aina muutosta suhteessa nykytilanteeseen. Olipa kysymyksessä ammattitaidon kehittäminen tai elämäntapamuutos, tärkeintä on liike joka suuntautuu kohti itselle merkityksellistä tavoitetta tai asiaa. Tavoitteen saavuttamisen ehtoja ovat mm. tietoisuus omista uskomuksista ja toiminnasta, tahto, kyky sietää epäonnistumisia ja ylittää niitä.  

PTCA® Mental Trainer-koulutuksessa saavutat oman tavoitteesi vaihe vaiheelta erilaisia mentaalivalmennuksen menetelmiä käyttäen. 

Koulutuksen osa-alueet ovat:
• Henkisten ominaisuuksien harjoittaminen
• Tietoisuustaidot ja itsetuntemus
• Oman toiminnan johtaminen

Koulutuksen sisältö

I Mental Trainingin perusteet
• Henkilökohtaiset asenteet ja uskomukset
• Tietoisuustaidot ja niiden harjoittaminen
• Päämäärän saavuttamista rajoittavat stressitekijät
• Halu, tahto ja tavoitteen asettaminen

II Mental Training syventävä 1
• Tietoisuuden lisääminen omassa toiminnassa
• Uuden toiminnan harjoittaminen
• Hallinnan tunteen lisääminen
• Häiriötekijät: Fokuksen katoaminen, epäonnistuminen, lyhtytjänteisyys, kielteinen / välinpitämätön asenne, vanhasta luopuminen

III Mental Training syventävä 2
• Itsetuntemuksen lisääminen
• Kyvykkyys, pätevyys ja luottamus tavoitteen saavuttamiseen
• Tunne ja tunnetaidot osana muutosprosessia
• Epämukavuus- ja venymisvyöhykeet
• Uuden toimintatavan ylläpitäminen
• Onnistujan identiteetti

IV Alalle työllistyminen (Maksuton uraohjaus, vapaaehtoinen osallistuminen.)
Alalle työllistymisen mahdollisuudet
• Oman osaamisen tuotteistaminen valmennuspalveluksi
Oman osaamisen ja valmennuspalvelun hinnoittelu
• Oman valmennuspalvelun myynti ja markkinointi

Koulutuksen laajuus ja rakenne
• Kolme lähikoulutusjaksoa (klo 10-17)
* 1. jakso 2 päivää, 2. jakso 1 päivä ja 3. jakso 1. päivä
• Uraohjaus, maksuton ja vapaaehtoinen jakso (la-su klo 10-17)
• Oppimistehtävät ja harjoitukset koulutuspäivien välissä

Koulutuksen hinta
PTCA® Mental Trainer-koulutuksen voit maksaa vaihtoehtoisesti
• 5 x 258€, yhteensä 1 290€
• 1 x 1 090€

Hinta sisältää opetuksen, materiaalin, koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvin / teen sekä alv24%.

Ensimmäinen erä laskutetaan noin kuukautta ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu täyttämällä koulutushakemus. Koulutukseen hyväksytyt hakijat saavat ilmoituksen valituksi tulemisestaan sähköpostitse.

Kysy lisää PTCA® Mental Trainer-koulutuksesta
Eva Valtanen, p. +358 400 444 949
eva.valtanen@ptca.fi