Ota yhteyttä    


Koulutukset » PTCA® Henkilöstövalmentaja

PTCA® Henkilöstövalmentajan erityisosaaminen on työntekijän henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taitojen kehittämisessä. Henkilöstövalmentaja-koulutus vastaa työelämän suuriin muutostrendeihin, joita ovat työn tekemisen moninaistuminen, pirstaloituminen sekä yksilön vastuun lisääntyminen.

Työn tekemisen käytännöt muuttuvat jatkuvasti johtuen ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Muutosta tapahtuu koko ajan markkinoilla, organisaatiorakenteissa, työyhteisöjen kokoonpanoissa, työntekijän omassa tehtäväkentässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Kun työn tekemisen paikat ja muodot muuttuvat, työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät, kollektiivinen tuki vähenee, työtä on entistä enemmän osattava organisoida itse.

Työntekijän ylikuormittumisen kokemus ja stressi ovat seurausta siitä, että työntekijä yrittää selviytyä uudessa tilanteessa vanhoilla menetelmillä. Rutiininomaisen työn vähentyessä ja kognitiivisen työn määrän lisääntyessä tarvitaan itsensä, oman työn ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin johtamisen taitoja. Työikäisten keskuudessa ja työyhteisöissä on huutava pula valmennustyön ammattilaisista, joilla on taitoa valmentaa juuri näitä asioista. Tällä hetkellä työpaikkoja valmennustyön ammattilaisille syntyy eniten yrityksiin, jotka tarjoavat monimuotoisia työhyvinvointipalveluja työelämän muuttuneeseen tilanteeseen.

PTCA® Henkilöstövalmentaja-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työssä jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä, henkilökohtaisen työhyvinvoinnin valmentamisesta ja työskentelystä työyhteisöjen kanssa. Koulutus sopii erinomaisesti alanvaihtajille, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille, tiimien vetäjille, esimiehille ja HR-työn asiantuntijoille.

Koulutuksen kesto on noin viisi kuukautta.

Koulutuksen sisältö

I Valmennustyö ammattina
• Työikäisten ja työelämän tarpeet
• Elämäntapamuutoksen valmentaminen
• Nykyaikainen valmennusprosessi
• Laadukas ja ammattimainen valmennustyö
• Työikäisten valmennuksessa huomioitavia tekijöitä: TULE-sairaudet, metabolinen oireyhtymä, uupumus, unihäiriöt
• Työterveyshuollon haasteet ja sairauspoissaolot
• Työntekijän lähtötilanteen, tarpeen ja tavoitteen kartoittaminen
• Valmentajan työkunto (sisältää mahdollisuuden henkilökohtaiseen HRV-kartoitukseen, joka mittaa autonomisen hermoston toimintaa ja kehon kykyä palautua)

II Uudet työntekemisen taidot ja niiden valmentaminen
Siirtyminen oppimisintensiiviseen työskentelyyn
• Dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys
Tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot
Stressiteoriat ja -mallit

III Henkilöstövalmennusprosessin johtaminen
Prosessiteoriat ja niiden hyödynnettävyys henkilöstövalmennuksessa
• Yksilöprosessin johtaminen
• Ryhmäprosessin johtaminen
• Prosessin arviointi ja vaikuttavuus

IV Itsensä johtamisen taitojen valmentaminen
• Itsensä johtamisen periaatteet
• Työntekijän henkilökohtaiset motiivit muutokseen
• Voimavarojen tunnistaminen ja niiden säätely 
• Oman työn johtaminen
• Työrauha: keskittyminen ja keskeyttäminen vs multitasking ja sinkoilu 
• Palautuminen: fyysinen ja henkinen

V Coaching-taitojen kehittäminen ja motivaation valmentaminen
• Coaching menetelmänä
• Coachingin vaikuttavuus
• Dialoginen asiantuntijuus
• Motivaation valmentaminen
• Työntekijän voimavarojen ja vahvuuksien valmentaminen

VI Alalle työllistyminen (Maksuton uraohjaus, vapaaehtoinen osallistuminen.)
• Alalle työllistymisen mahdollisuudet
• Oman osaamisen tuotteistaminen valmennuspalveluksi
• Oman osaamisen ja valmennuspalvelun hinnoittelu
• Oman valmennuspalvelun myynti ja markkinointi

Koulutuksen laajuus ja rakenne
Viisi kahdenpäivän mittaista lähikoulutusjaksoa (la-su klo 10-17)
Uraohjaus, maksuton ja vapaaehtoinen jakso (la-su klo 10-17)

Koulutuksen hinta

PTCA® Henkilöstövalmentaja-koulutuksen voit maksaa vaihtoehtoisesti
• 7 x 380€, yhteensä 2 660€
• 1 x 2 460€

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalin, uraohjauksen, HRV-mittauksen, koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvin / teen sekä alv24%.

Koulutukseen hakeutuminen
PTCA® Henkilöstövalmentaja-koulutukseen hakeutuminen tapahtuu täyttämällä koulutushakemus.  Koulutukseen hyväksytyt hakijat saavat ilmoituksen valituksi tulemisestaan sähköpostitse.


Kysy lisää PTCA® Henkilöstövalmentaja-koulutuksesta
Eva Valtanen, p. +358 400 444 949
eva.valtanen@ptca.fi

Tanja Peltomaa, p. +358 40 529 6147
tanja.peltomaa@ptca.fi