Ota yhteyttä    

Koulutukset » Yksittäiset moduulit


Aikuisen asiakkaan ravintovalmennus

 

Koulutuksen sisältö:
• Ruuansulatuselimistön toiminta ja ravintoaineiden imeytyminen
• Energia- ja suojaravintoaineet ja niiden merkitys kehon toiminnalle
• Ravintovalmennuksen työvälineet
• Lihavuus ja painonpudottaminen
• Syömisstrategiat painonhallinnassa

 

Sulje

Alalle työllistyminen (vapaaehtoinen)

Koulutuksen sisältö:
• Alalle työllistymisen mahdollisuudet
• Oman osaamisen tuotteistaminen valmennuspalveluksi
• Oman osaamisen ja valmennuspalvelun hinnoittelu
• Oman valmennuspalvelun myynti ja markkinointi

 

Sulje

Coaching-taitojen kehittäminen ja motivaation valmentaminen

 

Koulutuksen sisältö:
• Coaching menetelmänä
• Coachingin vaikuttavuus
• Dialoginen valmentajuus
• Motivaation valmentaminen
• Voimavarojen ja vahvuuksien coachaaminen

 

Sulje

Henkilöstövalmennusprosessin johtaminen

Koulutuksen sisältö:
• Prosessiteoriat ja niiden hyödynnettävyys henkilöstövalmennuksessa
• Yksilöprosessin johtaminen
• Ryhmäprosessin johtaminen
• Prosessin arviointi ja vaikuttavuus

 

Sulje

Itsensä johtamisen taidot

Koulutuksen sisältö:
• Itsensä johtamisen periaatteet
• Työntekijän henkilökohtaiset motiivit muutokseen
• Voimavarojen tunnistaminen ja niiden säätely
• Oman työn johtaminen
• Työrauha: keskittyminen ja keskeyttäminen vs multitasking ja sinkoilu
• Palautuminen: fyysinen ja mentaalinen

Sulje

Liikunnallisen aktiivisuuden ja fyysisen harjoittelun valmentaminen

Koulutuksen sisältö:
• Fyysisen kunnon merkitys aikuiselle asiakkaalle ja työkyvylle
• Fyysisen kunnon kehittämisen perusperiaatteet
• Aerobisen kunnon, lihasvoiman ja liikkuvuuden harjoittaminen
• Kuntosaliharjoittelu
• Fyysisen kunnon testaaminen
• Liikuntasuunnitelman ja harjoitusohjelman laatiminen

 

Sulje

Liikuntaravitsemus

Liikkujan ravitsemukseen liittyy paljon uskomuksia, jotka ovat vailla tieteellistä perustelua. Tässä koulutuksessa keskitytään aktiiviliikkujan ja urheilijan ravitsemukseen. Tämän koulutuspäivän aikana perehdytään mm. energiantuottojärjestelmiin, urheilijoiden syömisstrategioihin sekä ravitsemuksellisiin ratkaisuihin urheilutapahtumat huomioiden.

Koulutuksen sisältö:
• Liikuntaravitsemustutkimus
• Energia-aineenvaihdunta
• Palautuminen
• Nestetasapaino
• Lisäravinteet
• Urheilijan syömisstrategiat
• Kestävyysurheilijan ja voimaharjoittelijan ravitsemuksen eritysipiirteet

 

Sulje

Mental Training syventävä 1

Koulutuksen sisältö:
• Tietoisuuden lisääminen omassa toiminnassa
• Uuden toiminnan harjoittaminen
• Hallinnan tunteen lisääminen
• Häiriötekijät: Fokuksen katoaminen, epäonnistuminen, lyhtytjänteisyys, kielteinen / välinpitämätön asenne, vanhasta luopuminen

 

Sulje

Mental Training syventävä 2

Koulutuksen sisältö:
• Itsetuntemuksen lisääminen
• Kyvykkyys, pätevyys ja luottamus suhteessa asetettuun tavoitteeseen
• Tunne ja tunnetaidot osana muutosprosessia
• Epämukavuus- ja venymisvyöhykkeet
• Uuden toimintatavan ylläpitäminen
• Onnistujan identiteetti

Sulje

Mental Trainingin perusteet

Koulutuksen sisältö:
• Henkilökohtaiset asenteet ja uskomukset
• Maailmankuva ja ihmiskäsitys
• Tietoisuustaidot ja niiden hyödyntäminen valmennustyössä

 

Sulje

Nykyaikainen valmennustyö ja henkilökohtainen työkunto

Koulutuksen sisältö:
• Työelämän vaatimukset ja henkilökohtainen työkunto
• Coaching-taidot valmennustyössä
• Coachingin prosessi
• Laadukas ja ammattimainen valmennustyö
• Muutos ja oppiminen

 

 

Sulje

Ravintovalmennuksen syventävä 1

Koulutuksen sisältö:
• Nykyaikainen ravintovalmennusideologia
• Ravintovalmennusprosessi
• Harjoitusasiakascaset
• Syömishäiriöt
• Käytännön ravintovalmennustyö
• Ravintovalmentajan työvälineet

Sulje

Ravintovalmennuksen syventävä 2

Koulutuksen sisältö:
• Liikuntaravitsemustutkimus
• Energia-aineenvaihdunta
• Palautuminen ja urheilijan syömisstrategiat
• Kestävyysurheilijan ja voimaharjoittelijan ravitsemuksen eritysipiirteet
• Lihavuus ja painonpudottaminen
• Painonpudottajan syömisstrategiat

 

Sulje

Riippuvuudet valmennustyössä

Riippuvuuksien eli addiktioiden ilmenemismuodot ovat moninaiset. Yhteistä kaikille addiktioille on pakonomainen toiminta, joka liittyy usein mielihyvän hakemiseen. Aikuisten ihmisten valmentajana kohtaat erilaisia riippuvuuksia päivittäisessä työssäsi. Tässä koulutuksessa opit mm. ymmärtämään riippuvuuden syntymisen logiikan, tunnistamaan riippuvuuksia ja korvaavia toimintoja sekä kohtaamaan riippuvuuksia valmennustyön näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö:
• Riippuvuuksien logiikka
• Riippuvuuden tunnistaminen
• Valmennuksen ja terapian ero
• Korvaavat toiminnot
• Riippuvuuksien kohtaaminen valmennustyössä (alkoholi, sokeri, tupakka, liikunta)

 

Sulje

Uudet työn tekemisen taidot

Koulutuksen sisältö:
• Siirtyminen oppimisintensiiviseen työskentelyyn
• Dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys
• Tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot
• Stressiteoriat ja -mallit

 

Sulje

Valmennustyö ammattina

Koulutuksen sisältö:
• Työikäisten ja työelämän tarpeet
• Elämäntapamuutoksen valmentaminen
• Nykyaikainen hyvinvointivalmennusprosessi
• Laadukas ja ammattimainen valmennustyö
• Työikäisten valmennuksessa huomioitavat tekijät: TULE-sairaudet, metabolinen oireyhtymä, uupumus, unihäiriöt
• Asiakkaan lähtötilanteen, tarpeen ja tavoitteen kartoittaminen
• Valmentajan työkunto (sisältää mahdollisuuden henkilökohtaiseen HRV-kartoitukseen, joka mittaa autonomisen hermoston toimintaa ja kehon kykyä palautua)

Sulje

Valmennusvuorovaikutus

 

Koulutuksen sisältö:
• Valmennusviestintä
• Vuorovaikutuksen osa-alueet
• Ryhmäviestintä
• Käytännön dialogi - tuloksellinen valmennussuhde
• Kysyminen osana valmennusvuorovaikutusta
• Arviointi ja palaute valmennuksen välineinä

 

 

Sulje